Privacy- en cookiebeleid


Bij Seraphine nemen we je privacy en veiligheid erg serieus en daarom zorgen we ervoor dat ons privacy- en veiligheidsbeleid up to date is met de nieuwste diensten om je te beschermen bij het online winkelen. Hieronder vind je informatie over de belangrijkste aspecten van onze beveiligde service voor winkelen.

Algemeen

Seraphine (Seraphine Ltd, company reg: 04406761) is de Gegevensbeheerder en kan op het volgende adres worden bereikt: 265 Tottenham Court Road, London, W1T 7RQ.

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie waaruit een persoon kan worden geïdentificeerd. Zo kunnen bijvoorbeeld je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres persoonlijke gegevens zijn. Het kan ook technische informatie bevatten, waaronder het IP-adres (Internet Protocol) dat gebruikt wordt om je computer met het internet te verbinden, je inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform, en als je onze Website via je mobiele apparaat bezoekt kunnen we je unieke telefoonidentificatie verzamelen. Het is ons beleid om al het nodige te doen om te verzekeren dat de persoonlijke gegevens die Seraphine bewaart, veilig bewaard worden en eerlijk en rechtmatig verwerkt worden.

Onze rechtmatige basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens zijn:

 • met toestemming van de betrokkene;
 • nodig voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene of een andere persoon;
 • in overeenstemming met een wettelijke verplichting;
 • of noodzakelijk voor de legitieme belangen die de Gegevensbeheerder nastreeft (behalve wanneer deze zwaarder wegen dan de belangen, rechten of vrijheden van het Gegevenssubject).

Persoonlijke informatie

Seraphine respecteert je privacy. Het is onze bedoeling je te laten weten welke persoonlijke informatie wij over je verzamelen op het internet. Om een bestelling op onze website te plaatsen wordt je gevraagd ons je facturerings-/postadres, telefoonnummer en e-mailadres te geven. Je kunt ook een online account aanmaken voor later gebruik en een wachtwoord instellen om toegang te krijgen. Zo kunnen wij je een bevestiging sturen van de verzending van je bestelling en je een gemakkelijke inlogcode geven voor toekomstige bezoeken aan de website. Je kunt ons ook op de hoogte brengen van je marketingvoorkeuren. Als je ons meedeelt dat je geen marketing-updates wenst te ontvangen, zullen we je wens respecteren.

Communicatie en marketing

Als je ons toestemming hebt gegeven of een aankoop in onze winkel hebt gedaan, kunnen we je via e-mail, SMS en per post op de hoogte houden van onze nieuwste producten, nieuws en speciale aanbiedingen en evenementen. Alle klanten van Seraphine hebben de mogelijkheid om zich af te melden voor het ontvangen van onze marketingberichten. Als je niet langer marketing van ons wenst te ontvangen, moet je je afmelden door:

 • ‘Abonnementen’ in je ‘Account’-pagina te bezoeken op de Seraphine website.
 • Klik op de afmeldingslink in een willekeurig e-mailbericht dat we je gestuurd hebben.
 • Contact op te nemen met de klantenservice per e-mail op [email protected]

Wij gebruiken onze legitieme belangen om je klantervaring te verbeteren en je de beste service te bieden; daarom zullen we:

 • je eraan herinneren wat je misschien mist als je op de website artikelen in je ‘Winkelwagentje’ hebt gedaan en deze daarna hebt achtergelaten;
 • je enquêtes sturen voor feedback over onze diensten om je klantervaring te verbeteren;
 • je verzoeken en interacties met onze klantenservice bijhouden, via LiveChat, telefoongesprekken of directe e-mail.

Je gegevens delen met derde partijen

Seraphine zet zich in voor de bescherming van de privacy van iedereen die onze website bezoekt en er klant van is. Wij geven alleen informatie over onze klanten aan zorgvuldig gescreende derden wanneer dat deel uitmaakt van het verlenen van een dienst aan jou, b.v. het regelen van de verzending van een product naar jou, het uitvoeren van veiligheidscontroles, ten behoeve van klantenonderzoek en profilering, het uitnodigen van jou om productrecensies te geven of voor het verbeteren van onze dienstverlening aan jou. Alle derden moeten van Seraphine bevestigen dat ze passende gegevensbeschermings- en beveiligingscontroles toepassen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU. Zij stemmen ermee in je persoonlijke gegevens alleen te gebruiken voor de doeleinden die Seraphine opdraagt en passende maatregelen te nemen om ongeoorloofde of onwettige toegang tot die gegevens te voorkomen. Onze verwerkers van derde partijen zijn onder meer IT, betalingsdienstverleners, marketingdiensten en logistieke dienstverleners.

Mocht Seraphine een van haar bedrijfsactiva verkopen of overdragen, dan kan dit een verkoop of overdracht van dergelijke gegevensbestanden aan derden als onderdeel van een bedrijfsverkoop inhouden. Bovendien kan zo’n overdracht of verkoop betekenen dat je persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan landen buiten de EER. Dergelijke verkoop of overdracht van persoonlijke gegevens zal geschieden volgens strikte voorwaarden voor vertrouwelijkheid en veiligheid.

Waar we je persoonlijke informatie opslaan

De informatie die wij van je verzamelen kan worden overgebracht naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Het kan ook verwerkt worden door personeel dat buiten de EER werkt en voor ons of voor een van onze leveranciers of zakenpartners werkt. Zulk personeel kan onder meer betrokken zijn bij de uitvoering van je bestelling, de verwerking van je betalingsgegevens en het verlenen van ondersteuning en bijbehorende diensten. Onze leveranciers en zakenpartners kunnen je informatie ook buiten de EER overdragen, opslaan, gebruiken en anderszins verwerken om hun verplichtingen jegens jou na te komen en om je informatie, goederen en diensten te leveren. Door gebruik te maken van onze websites, winkels, sociale media en door je informatie in te zenden bij de aankoop van artikelen of deelname aan wedstrijden en andere promoties, ga je akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking binnen en buiten de EER zoals hierboven vermeld. Wij zullen alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig en in overeenstemming met dit beleid worden behandeld.

Online omgaan met je persoonlijke gegevens

Als je online een bestelling bij ons wilt plaatsen, maar bezorgd bent over hoe veilig en betrouwbaar dat zal zijn, volgt hier enige informatie over hoe wij je gegevens beheren en beschermen:

 • Onze veilige serversoftware versleutelt de informatie om te verzekeren dat je transacties met ons privé en beschermd zijn terwijl ze over het internet reizen. Alle credit card-transacties worden door een erkende derde partij afgehandeld op een beveiligde server met een minimum van 128-bit encryptie. Seraphine is volledig PCI Compliant.
 • Wanneer je een aankoop doet op onze website, verzamelen we bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld: je naam, e-mailadres, betalingsadres en betalingsgegevens). Al deze persoonlijke informatie wordt bewaard op beveiligde servers en wordt als volledig vertrouwelijk behandeld.
 • Als je ervoor kiest om je bestelling te betalen met Klarna (afhankelijk van beschikbaarheid), zullen wij je naam, e-mailadres, betaaladres en betaalgegevens delen met Klarna, zodat Klarna kan beoordelen of je in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en deze betaalmethoden op maat kan maken voor jou. Klarna zal een "gegevensbeheerder" zijn met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens en dergelijke gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving en in overeenstemming met de informatie in de privacyverklaring van Klarna.
  Verdere informatie en gebruiksvoorwaarden van Klarna vind je hier. Algemene informatie over Klarna is hier te vinden.
 • Seraphine heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen tegen ongeoorloofde toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonlijke gegevens en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging van dergelijke gegevens.

Gegevensbescherming

Seraphine zet zich in voor de ondersteuning van de eisen van de AVG en de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, die tot doel heeft ‘het gebruik van automatisch verwerkte informatie over personen en de verlening van diensten met betrekking tot dergelijke informatie te regelen’.

Wij zullen ervoor zorgen dat alle persoonlijke gegevens die wij bewaren eerlijk en rechtmatig worden verkregen en verwerkt, d.w.z. in overeenstemming met de bepalingen van de AVG en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Alle persoonlijke gegevens die Seraphine bewaart zullen:

 • Alleen voor welbepaalde en wettige doeleinden worden bewaard.
 • Niet gebruikt of openbaar gemaakt worden op een wijze die onverenigbaar is met enig wettig doel.
 • Adequaat, ter zake dienend en niet buitensporig zijn in verhouding tot het doel waarvoor ze verkregen werden.
 • Accuraat zijn (voor zover het Bedrijf dit proces kan controleren, daar het afhankelijk is van de integriteit van de klant en van de integriteit van de kredietinformatiebureaus waarvan het gebruik maakt) en actueel gehouden worden.
 • Alleen bewaard worden zolang dat nodig is voor een bepaald doel; zo moet Seraphine bijvoorbeeld specifiek namen en adressen van klanten bewaren om eventuele vragen, klachten of vragen over de dienst na verkoop te kunnen afhandelen.

Verkrijgen, corrigeren of bijwerken van je persoonlijke gegevens

Wanneer wij je persoonlijke gegevens op basis van toestemming gebruiken, heb je het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Je hebt ook het recht ons te vragen te stoppen met het gebruiken van je persoonlijke gegevens voor profilering of processen voor direct marketing.

Je kunt je voorkeuren of de manier waarop we je gegevens beheren op elk moment bijwerken, wissen of wijzigen via de onderstaande contactgegevens.

Je kunt ook te weten komen welke persoonlijke gegevens Seraphine over je bewaart door een verzoek om toegang tot je gegevens in te dienen. Wij zullen je een kopie van de informatie geven in een duidelijk, leesbaar formaat met een uitleg waarom we die bewaren en hoe we het gebruiken. Om je verzoek om toegang tot de gegevens te voltooien zal je gevraagd worden de volgende gegevens te verstrekken:

 • De persoonlijke informatie die je wilt inzien
 • De periode die je wilt bekijken
 • Informatie om ons te helpen je identiteit te bevestigen

Je kunt voor elk van deze vereisten contact met ons opnemen:

 • Door ons te schrijven naar: Data Compliance Officer, Seraphine Ltd, 265 Tottenham Court Road, London, W1T 7RQ
 • Per e-mail: [email protected]

Als je niet tevreden bent met onze procedures voor het verwerken van gegevens, spreek dan in eerste instantie rechtstreeks met ons, zodat we je kwestie kunnen oplossen. Je hebt ook het recht om contact op te nemen met het Information Commissions Office (ICO) als je vragen hebt over gegevensbescherming. Je kunt ze telefonisch bereiken op 0303 123 113 of via www.ico.org.uk

Cookies

"Cookies" zijn kleine stukjes gegevens die we verzenden wanneer u onze winkel bezoekt. Cookies helpen ons u beter te leren kennen en uw ervaring te personaliseren. Bovendien helpen ze u en andere klanten te beschermen tegen fraude.

Stel uw browser in om cookies te accepteren zodat u artikelen kunt kopen, artikelen kunt opslaan en persoonlijke aanbevelingen kunt ontvangen. Zo doet u dat:

Een cookie is een klein informatiebestand dat naar je computer wordt gestuurd en op je harde schijf wordt opgeslagen. Als je je bij ons geregistreerd hebt, slaat je computer een identificerende cookie op die je tijd bespaart als je Seraphine opnieuw bezoekt, door je emailadres voor je te onthouden. Je kunt de instellingen van je browser wijzigen om te voorkomen dat cookies zonder je uitdrukkelijke toestemming op je computer worden opgeslagen. Voor meer informatie over cookies ga je naar www.aboutcookies.org

Informatie die door Seraphine verzameld wordt, wordt intern gebruikt door bevoegde medewerkers van Seraphine voor drie hoofddoelen.

 • Om onze website te verbeteren door te zien welke gebieden, functies en producten het populairst zijn
 • Om de website voor onze klanten te personaliseren. Zo kunnen we je in de toekomst bijvoorbeeld producten of functies aanraden die je misschien leuk vindt, gebaseerd op wat je in het verleden leuk vond
 • We houden de domeinen bij van waaruit mensen ons bezoeken. We analyseren deze gegevens op trends en statistieken. Wij verkopen, verhuren, lenen of geven geen persoonlijke informatie over onze klanten door aan niet-verwante derde partijen.
 • We kunnen ook reclamecookies gebruiken om je op basis van je interesses meer relevante advertenties te tonen. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat je een advertentie te zien krijgt te beperken en stellen ons in staat de doeltreffendheid van een campagne te meten. We gebruiken ze om te linken naar sociale netwerken, waaronder Facebook, die informatie over je bezoek kunnen gebruiken om je reclame op andere sites te tonen
 • We kunnen ook reclamecookies gebruiken om gepersonaliseerde reclame te tonen via Google Ads. Meer informatie over hoe Google deze gegevens gebruikt en hoe je je instellingen kunt regelen vind je hier: Cookiesbeleid van Google.

Wijzigingen in ons privacy- en veiligheidsbeleid

We zullen dit privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen om te verzekeren dat het actueel blijft en weergeeft hoe en waarom we je persoonlijke gegevens en nieuwe wettelijke vereisten gebruiken. Bezoek onze website om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen. De huidige versie kun je altijd op onze website vinden.

Dit privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 20 april 2020.

Hello Mamas

Wij denken dat je in %1 bent

Shop Now